5 tips til at få mest muligt ud af OKR-frameworket

OKR’er hjælper medarbejderne med at forstå, hvordan deres handlinger bidrager til organisationens succes. Og det er en af de mest effektive måder at skabe forretningsresultater på.
Faktisk viser forskning, at når virksomheder bruger OKR’er, oplever de betydelige forbedringer i medarbejderengagement, produktivitet og kundetilfredshed.

1 Start med at definere, hvordan succes ser ud

Til at begynde med skal du definere, hvordan succes ser ud. Det vil hjælpe dig med at afgøre, hvor meget du skal gøre dig umage for hvert mål. Hvis du tror, at det vil tage mere end tre måneder at nå et af dine mål, bør du nok dele det op i mindre dele.

2 Fastsæt klare mål, og mål dem regelmæssigt

Når du har defineret dine mål, skal du sikre dig, at du måler dem. Du kan bruge Google Analytics til at spore dine fremskridt i forhold til disse mål.

3 Fokus på de rigtige målinger

Hvis du bruger OKR’er som en del af dit præstationsstyringssystem, skal du fokusere på de rigtige målinger. Der er to hovedmetoder til at måle succes: ved at sammenligne de faktiske resultater med målene (eller KPI’erne) og ved at sammenligne de faktiske resultater med tidligere år.

4 Skab en kultur med ansvarlighed

For at sikre, at alle bliver holdt ansvarlige for at nå deres mål, bør du opstille klare forventninger og holde folk ansvarlige for at nå dem. Det betyder, at der skal opstilles realistiske mål, og at medarbejderne skal forstå, hvad de skal gøre for at nå disse mål. Du skal også sikre, at der er en klar proces til at måle fremskridtene i forhold til disse mål.

Hvad er OKR?

OKR’er står for Objectives and Key Results (mål og centrale resultater). Det er et ledelsesværktøj, der bruges af mange virksomheder til at hjælpe medarbejderne med at sætte mål og følge udviklingen i forhold til disse mål.

Hvad er forskellen mellem OKR og KPI?

Okr står for Objectives and Key Results (mål og centrale resultater). Den bruges af virksomheder som Google og Facebook til at måle, hvor godt de klarer sig i forhold til deres mål. KPI’er står for Key Performance Indicators. Det er målinger, der hjælper med at afgøre, om en virksomhed opfylder sine mål.

Sebastian Krumhausen
Sebastian Krumhausen
https://skrumhausen.com
Sebastian is a product management coach experienced in agile product and new business development. Since 2010, Sebastian has helped companies define their digital strategies and deliver data-informed experiences by crystallising their value proposition, business model and executed their go-to-market strategy. He has previously founded two eCommerce-startups and worked with clients such as IKEA, LEGO, BEC, Coor and Ørsted.